ດອກກະຈອນ 300 ກຣາມ

₭18,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 300g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 300 ກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.


Cauliflower
 is a cruciferous vegetable that is naturally high in fiber and B-vitamins. It provides antioxidants and phytonutrients that can protect against cancer. It also contains fiber to enhance weight loss and digestion, choline that is essential for learning and memory, and many other important nutrients.