ສະຫຼັດກອບລັງ 1kg

₭65,000.00

Available Now!

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 1kg | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 1ກິໂກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.