Big celery 500g ຜັກເຊເລີລີ່ໃຫຍ່

₭25,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 500g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 500 ກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ:​ ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.