Greengem lettuce 200g ສະຫຼັດອີ່ປອກ

₭8,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 200g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 200 ກລາມ
around 3-5 Piece | ປະມານ 3-5 ຫົວໃຫຍ່

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.