Red cherry tomatoes 1kg ໝາກເລັ່ນເຊີລີ່ແດງ

₭60,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

 

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 1kg | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 1 ກິໂລກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.