Red oak lettuce 300g ສະຫຼັດເລດໂອກ

₭12,000.00

Available Now!

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 300g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 300 ກລາມ
around 1-2 Piece | ປະມານ 1-2 ຫົວໃຫຍ່

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.