Red oak lettuce 100g ສະຫຼັດເລດໂອກ

₭4,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 100g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 100 ກລາມ
around 1-2 Piece | ປະມານ 1-2 ຫົວໃຫຍ່

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.