Small celery 1kg ຜັກເຊເລີລີ່ນ້ອຍ

₭70,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 1kg | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 1ກິໂລກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ:​ ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.